Logo van WSV Onrust, rode vlag met blauw anker- w.s.v. onrust

Tarieven

De eerste eenmalige uitgave om lid te worden is het inschrijfgeld en dat bedraagt € 105,00.Het lidmaatschap voor leden en donateurs bedraagt € 21,00 per jaar. De liggelden worden berekend aan de hand van de lengte van het schip indien deze niet in een box in het Bassin of de Spoorhaven ligt.

De liggelden worden berekend van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw ligplaats voor 1 januari opzegt wordt er geen liggeld in rekening gebracht. Mocht u de rekening al hebben betaald wordt het betaalde liggeld uiteraard teruggestort.

Zwevers die lid van de vereniging zijn betalen 1/12 van bovenstaande bedragen per maand. Zwevers die geen lid van de vereniging zijn betalen 2/12 van bovenstaande bedragen per maand.

Passanten betalen € 1,50 per lente meter per nacht. Dit is inclusief gebruik van elektra, douche, en (internet indien u binnen het bereik van het clubgebouw ligt). De liggelden voor leden van de vereniging worden berekend per toegewezen ligplaats, t.w. De vaste prijs bedraagt € 100 per jaar voor max. 6 meter. Voor iedere extra meter wordt hierboven nog € 25 per meter p.j. in rekening gebracht.

Voorbeeld: uw boot is 9.30 lang.
De toegewezen is ligplaats is 12 meter. U betaalt dan:
€ 100 voor de eerste 6 mtr. + 6 x € 25 voor de resterende 6 mtr. = € 250 per jaar (excl. Contributie).