Logo van WSV Onrust, rode vlag met blauw anker- w.s.v. onrust

Beleid ligplaats commissie

Alles over toewijzing van ligplaatsen.De ligplaatscommissie bestaat uit minimaal 3 personen waarvan 1 lid is van het bestuur.

Ligplaatsen

De ligplaatsen in het Helders Kanaal worden op lengte uitgegeven. Voor een schip van 7 meter wordt 8 meter ruimte uitgegeven zodat u altijd 50 cm voor en achter over heeft, het is dus zaak uw schip precies op de aan u uitgegeven plaats af te meren.  Ruilen onderling is toegestaan in overleg met de ligplaatscommissie.

Ruilen geldt alleen voor ligplaatsen van gelijke lengte en niet tussen het Helders Kanaal en Bassin. Verzoek om te verhuizen tussen het Helders Kanaal en het Bassin gaat voor de wachtlijst. Een verzoek om te verhuizen moet ingediend worden bij de ligplaatscommissie en wordt bijgehouden op de algemene wachtlijst. In de praktijk betekent dit dat indien u een box in het bassin wilt hebben u eerst een ligplaats in het Helders Kanaal zult moeten accepteren.  Een ieder die van plan is een groter schip aan te schaffen dat niet meer op de in bezit hebbende ligplaats past moet zich op de wachtlijst laten zetten en komt dan op 25% van boven op de wachtlijst te staan.

De ligplaatscommissaris deelt de plaatsen uit en de ligplaatscommissie ziet er op toe dat de juiste procedure is gevolgd.  De eigenaar van een vaartuig dat in de haven ligt is verplicht te zorgen dat het schip in goede staat verkeert en deugdelijk ligt afgemeerd.  Elke houder van een ligplaats is verplicht 2 dagdelen per jaar behulpzaam te zijn bij het onderhoud van de steigers, clubgebouw en andere eigendommen van de vereniging.

Iedere ligplaatshouder kan een eigen elektra-aansluiting krijgen tegen betaling van € 50,00 borg. U krijgt dan een eigen aansluiting met slot en Kwh meter. Het eigen verbruik wordt 1 maal per jaar in rekening gebracht op de jaarnota. De Kwh prijs wordt voor het volgende jaar op de najaarsvergadering bekend gemaakt. Indien u een ligplaats heeft en een elektra aansluiting wilt hebben kunt u dit in een mail of brief aan het bestuur kenbaar maken waarna er contact met u wordt opgenomen om de sleutel na betaling van € 50,00 borg in ontvangst te nemen.