Secretariaat
Algemeen.

Het hart van de vereniging bestaat uiteraard uit de leden.
Maar iedereen zal beamen dat een waterdichte regelgeving en administratie onmisbaar zijn om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.
Om misverstanden te voorkomen vindt alle communicatie met het secretariaat schriftelijk plaats.
Ook email beschouwen we als een vorm van schriftelijke communicatie.
Lid worden.

Men kan alleen lid worden van de vereniging met als doel het verkrijgen van een ligplaats.
Om aan te geven dat u lid van de vereniging wilt worden moet u een inschrijfformulier bij het secretariaat aanvragen en invullen.
Indien u als lid wordt geaccepteerd kunt u na het voldoen van de bijbehorende verplichtingen op de wachtlijst voor een ligplaats worden geplaatst.
Rechten en plichten.

De rechten en plichten van de leden zijn opgenomen in de Statuten en Reglementen van de vereniging.
De meeste overtredingen worden gemaakt op het gebied van te laat betalen van de liggelden en contributie en het niet verschijnen op de verplichte werkochtenden voor de ligplaats houders (artikel 13)
Ligplaatsen.

Ligplaatsen worden toegewezen door de ligplaatscommissaris.
Het gevolgde beleid vind op de pagina van de ligplaatscommissie.
Kosten.

De kosten kunt u lezen op de tarieven pagina. de rekeningen worden in januari verstuurd en dienen voor 1 juni te zijn voldaan.
Op de rekening wordt tevens het eventuele elektraverbruik afgerekend.
Met deze website proberen we u zoveel mogelijk informatie over de watersportvereniging te geven.
U kunt hier alles vinden over lidmaatschap, ligplaatsen, rechten en plichten, kosten, plannen en evenementen.
Omdat we ons realiseren dat de site nog verre van compleet is kunt u uw vragen en/of opmerkingen kwijt via de contact knop.

View My Stats