Bestuur
Wist u dat u als lid het recht heeft het bestuur vragen te stellen en voorstellen te doen over allerlei zaken die de vereniging aangaan?
U dient de vragen of voorstellen schriftelijk aan te bieden aan het secretariaat, per e-mail mag ook.
Het bestuur komt buiten het watersportseizoen elke maand bij elkaar en zullen dan uw vragen of voorstellen behandelen.
U krijgt daarna zo snel mogelijk antwoord.
Indien u uw voorstel mondeling wilt toelichten dient u daarvoor een verzoek aan het bestuur te doen aangezien de bestuursvergaderingen besloten zijn.
Het bestuur bestaat uit:
Niet in het bestuur maar zeker belangrijk voor de vereniging:

Barbeheerders:
Cor en Emmy van Orselen
Redactie clubblad:
Webmaster:
John Sonders
Voorzitter: Jos Bogaert
Vice Voorzitter: Ronald Grippeling
Secretariaat: Richard van Veen
Penningmeester: Chris van de Gracht
Ligplaatscommissaris: Antoine Geelen
Havencommissaris: Jan Bruul

View My Stats